Portrays.Art-logo

Portretu
meistarklase

Uzglezno portretu bez mākslinieka prasmēm!

AUTORTEHNIKA

Renesanses laika manierē

DEVIŅAS NODARBĪBAS

Labdien mākslas studijā!

Nodarbību cikls “Portretu glezniecības meistarklase” atvērts ikvienam interesentam ar vai bez mākslinieka iemaņām.

Individuāli.
(Grupās līdz pieciem dalībniekiem);
Uzņēmumiem.
(Komandas saliedēšana grupās līdz pieciem dalībniekiem).

Play Video

Portretu glezniecības meistarklase ar vai bez priekšzināšanām.

Nodarbību laikā tiek apgūta prasme uzgleznot portretu Renesanses laika manierē, apvienojot ar autortehniku. Portrets tiek gleznots pasteļu tehnikā, no atbilstoši sagatavotas fotogrāfijas.
Kursa sākumā tiek apgūts vispārējs ieskats, kā tiek konstruēta cilvēka figūra.

Katrs dalībnieks, kursu pabeidz ar uzgleznotu portretu.

Kursa noslēgumā dalībnieks iegūst zināšanas par gleznas rāmēšanu.

Portrays.Art
Portrays.Art
Portrays.Art
Portrays.Art
Portrays.Art
Portrays.Art
Portrays.Art

Par nodarbībām

 • Kursa dalībnieku skaits: līdz 5 dalībnieki;
 • Kursa ilgums: 9 nodarbības;
 • Vienas nodarbības ilgums: 2,5 stundas, reizi nedēļā;
 • Nodarbības norises laiks: grupa vienojas par piemērotāko nedēļas dienu un laiku.
 • Uzsākot nodarbību: dalībnieks saņem materiālus darba uzsākšanai. (pasteļpapīrs, sangīnas, krīta un ogles zīmuļi, dzēšamā gumija, maketējamais nazis)
Portrays.Art-materiali-kafija
Portrays.Art-Pamatmateriāli-Materiāli

Kursa saturs

PIRMS NODARBĪBU UZSĀKŠANAS:
Konsultējoties ar kursa vadītāju, dalībnieks sagatavo kvalitatīvu digitālu fotogrāfiju vai to sameklē sev pieejamās interneta vietnēs.

 1. nodarbība – 2,5h:
 • Ievads;
 • Klātnības satveršana un atlaišana — acu, prāta un rokas integritāte;
 • Renesanses laika tehnika un autortehnika;
 • Kursa laikā izmantojamie materiāli;
 • Tehnisku iemaņu nostiprināšana:
 • Pasteļzīmuļu asināšana, līnija, štrihs, laukums;
 • Sapludināšana, dzēšana, eksperiments;
 • Vispārējs ieskats: torss, galva, acis, deguns, ausis, mute, roka, muskulatūra;
 • Āda, mati, drēbes;
 • Gaisa perspektīva;
 • Tonis, krāsa, gaisma un ēna;
 • Fotogrāfijas pārnešanas metodes;
 • Izvēlētā portreta pārnešana uz papīra.

*(Ar kursa saturu un apmaksu var iepazīties piesakoties)

Uztvere → Interpretācija → Atveide

Ikviens aspekts, kā cilvēks sadarbojas ar kontekstu, norit ar uztveres, interpretācijas un secinājumu palīdzību. Mākslas iemaņu jomā šis process notiek šādi — acis redz, smadzenes uztver acu signālu, veic redzētā interpretāciju un sūta rokām secinājumu ar uzdevumu interpretēto realizēt.

Ja pieņemam, ka acu mehānika cilvēkiem ir līdzīga (izņēmumi ir vienmēr), tad psihes uztvere rada ievērojamu atšķirību amplitūdu, atbilstoši indivīda dzīves kontekstam, ģenētiskajam mantojumam un sociālajiem aspektiem. Šie dotumi ietekmē ne tikai spēju uztvert, bet izdarīt adekvātu interpretāciju un secinājumus. Portretu glezniecība, ja akcentējam objekta un rezultāta līdzības kvalitāti, visvairāk ataino acu mehānisko uztveri un psihes spēju interpretēt redzēto, lai kvalitatīvi translētu atainošanas komandu rokām. Redzēšanai, interpretācijas atbilstībai oriģinālam, secinājumu atainošanai seko nākamais solis, autora individuālā rokraksta un inovācijas apvienošana ar interpretēto objektu.

Nodarbību laikā notiek procesi, kas integrē visus minētos posmus un aspektus. Jā, šis ir arī terapeitisks piedzīvojums. Klātbūtne, uzmanības koncentrācija, darbs un atpūta.

Kurss veidots četros, kombinētos blokos:

Apmācību laikā katra dalībnieka rīcībā

 • Molberts, rokas balsts un cits nepieciešamais aprīkojums,
 • Nodarbības laikā pieejama kafija, tēja, ūdens.

Ieskats portretu meistarklasē

Tiekamies klātienē!

Jautājumi un atbildes

Jā! Meistarklase veidota interesentiem ar un bez priekšzināšanām. Nodarbību laikā tiek apgūtas zināšanas un pamatiemaņas, lai kurss būtu pabeidzams ar portretu.

Vienas nodarbības ilgums ir 2,5 stundas. Portretu meistarklases kursā ir deviņas nodarbības.

Nodarbības notiek Rīgā, Ziedoņdārza apkaimē.

Studijai nav autostāvvietu. Taču, pie Ziedoņdārza, ielu malās, ir pietiekami daudz mašīnu novietnes.

Jūs saņemsiet nepieciešamos materiālus lai uzsāktu nodarbības un un tas būs noderīgs visa kursa laikā. Jums būs jāiegādājas papildu nepieciešamie materiāli, kas būs jāizmanto sākot ar trešo nodarbību. Iegādājamo materiālu izmaksas nav lielas.

Jā! Nodarbību laikā pieejamas dažādas kafijas, tējas, ūdens un citas lietas.

Nav nepieciešams apmaksāt visas deviņas nodarbības vienā reizē. Katra nodarbība tiek apmaksāta tās beigās. Vienas nodarbības summa ir 35 Eur.

Maksimālais dalībnieku skaits ir pieci cilvēki. Iespējamas arī individuālas nodarbības.

Nodarbības notiek dienā un laikā, par kuru grupa vienojas.

Jā, kursu var pārtraukt un pievienoties citai grupai.

Jā! Varam vienoties par laiku, kad ierodaties apskatīt studiju.

Jā! Piedaloties visās nodarbībās un apgūstot kursa saturu, kursu pabeigsiet ar gatavu portretu.

Jūs apgūsiet pasteļu glezniecības tehniku. Šo tehniku izmantojuši daudzi gan Latvijas, gan citu mākslas lielvalstu meistari.

Nodarbībās var piedalīties jebkurā valodā runājoši dalībnieki. Nodarbības notiek latviski vai angliski.

Nodarbības var apmeklēt sākot no 18. gadu vecuma.